मनोरंजक पण सत्य माहितीचा खजिना असलेला अफलातून दोस्त. माहितीच्या मायाजालातून सर्वांना उपयोगी पडतील, आनंदी ठेवतील आणि इतरांपेक्षा स्मार्ट करतील अशा निवडक आर्टिकल्सचा मेवा शेअर करायला स्मार्टदोस्तला नेहमीच आवडते.  या खजिन्यात  सापडेल तुम्हाला विलक्षण माहिती, स्मार्टदोस्तच्या अनोख्या अंदाजात.  तर मग वाचा, शेअर करा आणि रहा आनंदी, अपडेटेड केव्हाही, कोठेही.

विन्रम अवाहन :

स्मार्टदोस्त मध्ये प्रसिध्द झालेले वृत्त, लेख व इतर माहीतीची प्रसिध्दीपूर्व पुरेपूर छाननी केली जाते. तरीसुध्दा वाचकांनी याची नोंद घ्यावी की, ‘स्मार्टदोस्त’ मधील सदरे मनोरंजन आणि आपणाला आनंदी ठेवण्यासाठीच आहेत आणि लेखांबद्दल वा माहितीबद्दल संपूर्णतह: खात्री देणे शक्य नाही. सदरचे लेख, वृत्त व इतर सर्वमाहिती विविध संकेतस्थळाच्या वाचनातून तयार केले असल्यामुळे जर कुणाला स्वामित्वाबद्दल तक्रार करायची असल्यास कृपया आम्हाला कळवावे. आम्ही तो लेख वृत्त, चित्र व इतर माहिती स्मार्टदोस्त संकेतस्थळावरून काढून टाकू.
आमचा ई.मेल आय.डी. : smartdost.in@gmail.com

554 total views, 4 views today